Rättsområden – familjemål

Familjemål

Advokatfirman åtar sig uppdrag som ombud i familjerättsliga tvister.

Vi erbjuder juridiskt biträde i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet (t.ex. när en dom om umgänge inte följs) samt underhållsbidrag. Vi åtar oss även uppdrag beträffande ekonomisk familjerätt, såsom bodelning, och internationella ärenden inom familjerättens område.

Vill du upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal eller testamente bistår vi dig även med detta.

Vissa familjerättsliga mål kan delvis finansieras genom rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskyddet regleras i din hemförsäkring. I regel betalar ditt försäkringsbolag 80 % av kostnaderna för ditt ombud. Resterande del betalar du själv.

Rättshjälp kan du vara berättigad till om du inte har någon hemförsäkring. Det krävs bl.a. att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr per år och att du har fått en timmes juridisk rådgivning. Du bekostar själv den första rådgivningstimmen. Om du får rättshjälp betalar du högst 40 % av kostnaden för ditt ombud. Staten betalar den resterande delen.

Om det blir aktuellt hjälper vi dig med att ansöka om rättsskydd respektive rättshjälp.

Kontakta oss