Integritetspolicy

Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter i enlighet med gällande rätt (bl a GDPR). Nedan finner ni information hur användning och insamling av data sker på denna webbplats.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Webbplatsen använder även cookies. Uppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Vill du veta om Advokatfirman Tengvall AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Advokatfirman Tengvall AB och att få uppgifter rättade eller raderade. Observera att vissa personuppgifter inte kan tas bort då Advokatfirman Tengvall AB har en skyldighet att följa Sveriges Advokatsamfunds etiska regler och att vi därav har en skyldighet att diarieföra vissa uppgifter för att t ex genomföra jävskontroller.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter som advokatfirman kan ta bort när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Carl-Johan Tengvall (personuppgiftsombud)
Telefon: 08 27 00 25
E-post: cjt@advtengvall.se

Advokatfirman Tengvall (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556449-7427
Postadress: Narvavägen 18, Stockholm
Postnummer: 115 22