Advokat

PIA TENGVALL

BROTTMÅL, SOCIALMÅL OCH FAMILJEMÅL

Bakgrund:

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1989

Grundade Advokatfirman Tengvall 1992

Jur kand från Stockholms universitet

Notarietjänstgöring vid Västerås tingsrätt

Talar även estniska

Pia Tengvall har omfattande och lång erfarenhet av brottmål. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Pia Tengvall har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan samt mål från internationella åklagarkammaren. Hon har även biträtt brottsoffer i flera uppmärksammade mål och deltagit i förundersökningar i bl.a. Colombia, Thailand, Belgien, Kenya och Estland.

Pia Tengvall har även omfattande och lång erfarenhet av socialmål, särskilt rörande LVU-mål och LPT-mål inom vilka ämnesområden hon undervisat genom Domstolsakademin.

Pia Tengvall har även gedigen kunskap inom familjerätt och lång erfarenhet som ombud i ärenden rörande bl.a. vårdnad, boende, umgänge och bodelning. Hon åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Telefon

08 27 00 25