Slutsurfat bakom ratten

by | 09/02 - 2018

Slutsurfat bakom ratten

Förra helgen ringde en vän till mig och det första som hon sade, med urskuldande och halvt viskande röst, var “Jag kör bil, hoppas inte polisen ser mig!“. Några dagar tidigare, den 1 februari 2018, hade nämligen det nya mobilförbudet vid bilkörning trätt i kraft. Det har du väl inte missat? Lagregeln, som du hittar i 4 kapitlet 10 e § trafikförordningen, innebär att en förare överhuvudtaget inte får använda mobilen om hen håller den i handen under körning med bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil. Redan 2013 förbjöds faktiskt mobilanvändning bakom ratten, men bara om körningen påverkades. Jag gissar att det tidigare förbudet inte orsakade någon större förändring i bilförares surfande och personligen stötte jag aldrig på något “mobilmål” under de år som jag arbetade på tingsrätt. Nu är rättsläget enklare och rättsväsendet behöver inte fundera över huruvida användningen av mobilen påverkat framförandet av fordonet.

Min vän fruktade att polisen stod utstationerad bakom var och vartannat träd och trafikljus, redo att haffa olydiga, rattsurfande bilister för att visa att nya lagen tas på allvar. Vårt telefonsamtal blev mycket kort och hon lyckades undkomma lagens armar. Men vad hade hänt om polisen faktiskt hade stoppat henne med mobilen i högsta hugg bakom ratten?

Om du bryter mot förbudet kan du få penningböter och bli av med körkortet. Hur höga böter? Det återstår att se. Under veckan som gått har medierna rapporterat om personer som har blivit stoppade för rattsurfning. I vanliga fall, när det rör sig om erkända brott med penningböter som påföljd, utfärdar åklagaren ett strafföreläggande (och ärendet avgörs utanför domstol). Nu handlar det dock om en helt ny lagregel som aldrig har prövats tidigare. Personerna har därför blivit åtalade för brott mot trafikförordningen och åklagaren har överlämnat till tingsrätten att bestämma påföljd för det fall de fälls. Fortsättning följer alltså. Men även om penningbotens storlek alltjämt är oklar är själva förbudet desto tydligare: kör inte bil med mobilen i handen!