Ett av Sveriges största brottmål fortsätter i hovrätten

by | 18/12 - 2017

Jag är en av drygt 20 försvarare i ett av Sveriges största brottmål som har varit mycket omtalat i medierna. Målet rör bl a grovt bedrägeri och assistansersättning. Det påstås att såväl kommunen som arbetsförmedlingen vilseletts bl a angående brukares behov och om det arbete som utförts. Flera av de tilltalade dömdes i Södertälje tingsrätt, varpå domen överklagades till Svea hovrätt.

I november i år påbörjades huvudförhandlingen i hovrätten och den är planerad att ta 84 dagar i anspråk. Sista planerad dag är den 28 juni nästa år. Här om dagen var sista förhandlingsdagen för i år och hovrätten, som nu skall titta på videoinspelningar från olika förhör i tingsrätten, tog paus för oss advokater till den 10 januari då förhandlingarna återupptas.