Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige!

by | 06/01 - 2020

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige!

Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Barnkonventionens viktiga principer är sedan tidigare införlivade genom transformering i det familjerättsliga området vilket innebär att svensk lagstiftning har anpassat sig till innehållet i barnkonventionens artiklar. Vi som dagligen arbetar med familjerätt och särskilt vårdnadsmål stöter tyvärr dock inte sällan på domar och beslut där avsaknaden av ett barnperspektiv är tydligt. Förhoppningsvis kommer inkorporeringen av Barnkonventionen i svensk lagstiftning innebära ett stärkt barnrättsbaserat synsätt. Välkommen barnrättslagen!

#barnkonventionen #barn#barnrättslagen #jurist #advokat #vårdnad#familjerätt