Carl-Johan Tengvalls uttalande angående mordet i Skärholmen där han var målsägandebiträde

by | 06/01 - 2020

Carl-Johan Tengvalls uttalande angående mordet (2/4-19) i Skärholmen då han var målsägandebiträde. Dom avkunnades 3/1-20.

”Kvinnans sons målsägarbiträde Carl-Johan Tengvall, säger att målet berört honom: – Det här målet har stått ut för mig – även jämfört med andra mycket grova våldsbrott. Det ena är det mycket kraftiga övervåld som har använts. Det andra är att den lilla pojken har varit närvarande i lägenheten medan brottet begicks. Eftersom en så ung pojke själv inte kan berätta om sitt mående har en psykolog, specialist på barntrauma, hörts under rättegången.

Vad gäller bevittnandet har hon bland annat sagt att barn i den här åldern kan uppfatta fara riktad mot anknytningspersonen precis lika allvarlig som fara riktad mot sig själv. Vad gäller skadeståndet som utdömdes till pojken på 60.000 kronor säger Tengvall att det saknas vägledande praxis på området vilket även tingsrätten konstaterar i domskälen. – Det är därför möjligt att sista ordet inte är sagt i målet vad gäller skadeståndet och det kan komma att bli en prövning för högre rätt, säger Carl-Johan Tengvall som hade yrkat på 100.000 kronor i skadestånd.

Länk till artikeln: https://www.dn.se/sthlm/man-doms-till-livstid-mordade-kvinna-infor-hennes-son/