Rättsområden – socialmål

Socialmål

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av socialmål och åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt:

Lag om vård av unga (LVU)
Lag om vård av missbrukare (LVM)
Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Staten betalar kostnaden för det offentliga biträdet.

Kontakta oss