Rättsområden – brottmål

Brottmål

Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Advokatfirman erbjuder alltid ett personligt möte i dessa ärenden.

Offentlig eller privat försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv föreslå en advokat som ska företräda dig. Som försvarare hjälper vi dig under förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell huvudförhandling i domstol. Kostnaden för en offentlig försvarare betalas i första hand av staten.

I vissa fall, t.ex. om du är misstänkt för ett brott som kan leda till böter, har du sällan rätt till en offentlig försvarare. Du kan då anlita en privat försvarare som företräder dig. Kostnaden för den privata försvararen betalar du i regel själv. För det fall du frikänns kan staten stå för de skäliga kostnader du haft för din försvarare.

Målsägandebiträde

Om du är brottsoffer (målsägande) kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv begära vem du vill ska företräda dig. Vi stöttar dig inför och under polisförhör och företräder dig vid en eventuell huvudförhandling i domstol. Om du har rätt till skadestånd hjälper vi dig även med denna talan. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan domstolen utse en särskild företrädare för barnet. Som särskild företrädare tillvaratar vi barnets rätt under rättsprocessen. Kostnaden för en särskild företrädare betalas av staten.

Kontakta oss