Advokat

CARL-JOHAN TENGVALL

BROTTMÅL, SOCIALMÅL OCH FAMILJEMÅL

Bakgrund:

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018

Anställd på Advokatfirman Tengvall sedan 2015.

Jur. kand. från Stockholms universitet

Carl Johan Tengvall har stor erfarenhet av arbete inom brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig försvarare liksom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han har särskild erfarenhet i mål från internationella åklagarkammaren.

 

I familjerättsliga mål arbetar han som ombud i mål rörande bl.a. vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Utöver detta åtar han sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

 

Carl-Johan har även stor erfarenhet av mål på socialrättens område. Han har särskild erfarenhet som ställföreträdare och offentligt biträde i mål rörande LVU och har processat i flera domstolar runt om i landet.

Telefon

08 27 00 25