PRESSMEDDELANDE 8 september 2023

by | 08/09 - 2023

PRESSMEDDELANDE 8 september 2023

15 åring dömd för knivmord i Hammarby sjöstad

Stockholms tingsrätts mål nr B 8310-23

Stockholms tingsrätt har idag dömt en 15-åring för mord. Pojkens försvar, advokat Pia Tengvall och advokat Carl Johan Tengvall, lämnar följande kommentar.

“Pojken är självfallet besviken över domen. Det här har varit en omvälvande process för honom men det är möjligt att sista ordet inte är sagt än och att ett överklagande kommer att ges in, men det måste vi närmare överlägga om.”

“Det här är ingen gängkriminell kille utan en vanlig 15-årig pojke som innan den här händelsen var helt okänd för myndigheterna. Vår uppfattning är att han har haft oturen att befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, blivit utsatt för ett helt oprovocerat angrepp, varit livrädd och försvarat sig på ett för honom adekvat sätt. Av en tillfällighet har han haft en fickkniv på sig, något han inte brukar bära och kniven var inte medtagen särskilt för den här händelsen.”

“Det har varit väldigt jobbigt att sitta i häkte under nästan tre månader med mycket liten möjlighet till kontakt med yttervärlden. Förutom kontakter med personal på häktet, försvaret och poliser har han beviljats rätt till några få telefonkontakter med en anhörig. Detta är naturligtvis mycket svårt för en så ung person.”

“Tingsrätten har funnit att pojken befunnit sig i en nödvärnssituation, vilket var väntat. Försvarets uppfattning är att det rört sig om en 2-mot-1 situation med kränkande inslag då misshandeln bl a filmats. I en situation då pojken känt skräck och fara för sitt liv har han fredat sig själv, men bara i syfte att misshandeln ska upphöra. Han har visat upp kniven i syfte att skrämmas och få misshandeln att upphöra. Tyvärr har detta inte fått önskad effekt utan han har åter blivit angripen och då rent instinktivt har han fredat sig själv, men bara i syfte att misshandeln ska upphöra. Något uppsåt att skada eller döda har han aldrig haft.”

Tingsrätten skriver i domen bl a att “invändning om nödvärnsrätt kan inte anses vara obefogad. Det har således varit ett pågående brottsligt angrepp och pojken har befunnit sig i en nödvärnssituation.” Av domskälen framgår också att det våld som han utsattes för var allvarligt samt att “NN har varit rädd och att situationen måste ha varit skrämmande för honom saknas det anledning att tvivla på. Han har utsatts för fysiskt angrepp och det har varit en för honom hotfull situation.” Däremot fann tingsrätten att han tagit till mer våld än vad som tillåts och att det funnits andra handlingsalternativ till buds.

Läs mer om Carl Johan Tengvall

Carl Johan Tengvall har stor erfarenhet av arbete inom brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare liksom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han har också särskild erfarenhet i mål från internationella åklagarkammaren.

Läs mer om Pia Tengvall

Pia Tengvall har omfattande och lång erfarenhet av brottmål. Hon åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Pia Tengvall har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer samt mål från internationella åklagarkammaren. Hon har även biträtt brottsoffer i flera uppmärksammade mål och deltagit i förundersökningar i bl.a. Colombia, Kambodja, Thailand, Belgien, Kenya och Estland.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Advokatfirman Tengvall AB, corporate identity number 556449-7427 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data